Volba členů školské rady


  Vyvěšeno dne 30.11.2017    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Ve středu 29. 11. 2017 proběhla volba členů školské rady na období 2018 - 2020. Za rodiče nezletilých žáků a zletilé žáky byli zvoleni MUDr. Michal Svoboda a Ing. Martin Kopp. Za pedagogický sbor byli zvoleni Mgr. Vilemína Hraničková a PaedDr. Vít Potužák. Zbylé dva členy rady jmenuje Plzeňský kraj jako zřizovatel. Tříletý mandát nové školské rady začne platit 1. 1. 2018.