Velký úspěch v soutěži mKontext


  Vyvěšeno dne 07.02.2023    Aktualitu zveřejnil:  Filip Jano


Ve středu 18. 1. 2023 se student našeho gymnázia Josef Joshua Novotný zúčastnil slavnostního vyhlášení pěti nejlepších řešitelů soutěže mKontext v Plzeňském kraji. Akce probíhala na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Soutěž mKontext je zaměřena na řešení matematických a logických úloh formou čtyř online testů, jež řeší studenti prvních ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií všech gymnázií v Plzeňském kraji. Figurovat mezi pěticí nejlepších je tedy nebývalým úspěchem. Josefovi velmi gratulujeme a věříme, že uplatní svůj talent i v dalších soutěžích podobného typu.