Návrat k prezenční výuce od 17.5.2021


  Vyvěšeno dne 13.05.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Od pondělí 17.května se vrací všechny třídy nižšího gymnázia (prima – kvarta) k prezenční výuce. Žáci se budou vyučovat v plném profilu podle stávajícího rozvrhu.

Žáci vyššího gymnázia zatím pokračují v distanční výuce.

Povinné testování antigenními testy bude probíhat pouze jednou týdně, vždy v pondělí na začátku první vyučovací hodiny v přidělené kmenové třídě. Pro žáky i zaměstnance školy nadále platí nutnost dodržovat základní hygienická opatření, ve všech vnitřních prostorách se chránit respirátorem nebo rouškou.

Všichni si uvědomujeme důležitost adaptačního období. Návrat do školy po téměř roční distanční výuce nemusí být pro všechny žáky jednoduchý. Naším cílem je usnadnit žákům postupný návrat do školy, navodit klidnou atmosféru, stresové situace omezit na nejmenší možnou míru. V prvním týdnu nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, ve druhém týdnu dáme šanci pouze dobrovolníkům. Vše bude směřovat k získání zpětné vazby a reflexe na distanční výuku.

Jsme připraveni každému, kdo o to projeví zájem, podat pomocnou ruku. Pro všechny aktéry vzdělávacího procesu - učitele, žáky i rodiče platí, abychom spolu co nejvíce komunikovali, byli k sobě otevření, důvěřovali si a spolupracovali. Pak bude i návrat našich žáků, vašich dětí, úspěšný.