Ústní maturitní zkoušky 2020/2021


  Vyvěšeno dne 02.06.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


V termínu 7. - 9. června 2021 proběhnou na gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Slavnostní zahájení, kterého se zúčastní všichni maturanti, bude v pondělí 7. 6. 2021 v 7:35 hod.

Slavnostnímu zahájení bude od 7.00 hod. předcházet otestování těch maturantů, kteří nedoloží negativní test nebo potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19, případně byli očkováni proti onemocnění Covid-19.

Orientační rozpis zkoušek pro studenty je zveřejněn v sekci Student a rodič/Maturity.