Školní kolo Dějepisné olympiády


  Vyvěšeno dne 16.12.2022    Aktualitu zveřejnil:  Libuše Chalupková


Letošní ročník DO je tematicky zaměřen na československé dějiny v evropských a světových souvislostech v letech 1945 – 1992. Velmi nás těší zájem o současné dějiny, soutěžit se rozhodlo přes 60 studentů našeho gymnázia.

Školního kola v I. kategorii se zúčastnili žáci tercie a kvarty. Vítězem se stal Kryštof Tykal (IV.A), kterému chyběl jeden bod do maximálního počtu 60 bodů. Hned v těsném závěsu za ním se na druhém místě umístil Pavel Hejplík (IV.A), na bronzový stupínek dosáhl Gabriel Muňoz (III.A).

Ve II. kategorii mezi studenty vyššího gymnázia zvítězil Tomáš Falešník (VIII.A), stříbrný byl František Prášek (VIII.A) a třetí místo obsadil Štěpán Urban (4.A).

Vítězům blahopřejeme a přejeme štěstí a úspěch v okresním kole, které se bude konat v polovině ledna 2023.

Dalším účastníkům školního kola děkujeme za účast.

L. Chalupková, Z. Keilová