Připomenutí - volby do školské rady 2021


  Vyvěšeno dne 24.06.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


V pátek 25. 6. 2021 proběhnou volby členů nové školské rady (podrobné informace najdete zde). Volby se konají v učebně V.A v přízemí školy. Čas pro volby bude od 15.00 do 16.00 hod.

S navrženými kandidáty za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků se můžete seznámit v předchozí zprávě o volbách. Nezapomeňte s sebou vzít průkaz totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz nebo kartičku ZP). Podle volebního zákona může být vydán volební lístek po prokázání totožnosti voliče. Věřím, že se v hojném počtu zúčastníte. Jste srdečně zváni.