Přihláška do přípravných kurzů


  Vyvěšeno dne 03.01.2017    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Gymnázium Sušice nabízí zájemcům z řad žáků 5. a 9. tř., vzhledem k centrálně zadávaným testům při přijímacím řízení, přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Přípravné kurzy jednotlivých předmětů budou mít 5 lekcí a budou probíhat každý týden (s výjimkou jarních prázdnin) od 8. 2. 2017 do 16. 3. 2017.  Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat v kanceláři školy nebo zaslat poštou nejpozději do pátku 20. 1. 2017. Poplatek je 300,- Kč za 1 kurz a musí být složen do pondělí 30. 1. 2017 v kanceláři školy nebo na účet školy (č.ú. 38503850/0300 - s poznámkou pro identifikaci: PK2017 + příjmení a jméno žáka).