Prezenční výuka maturitních tříd od středy 25. listopadu 2020


  Vyvěšeno dne 23.11.2020    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ve středu dne 25.11.2020 nastoupí k prezenčnímu studiu žáci maturitních ročníků. Výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy, která bude do odvolání zrušena.

Na základě pravidel stanovených MŠMT dochází bohužel k jednomu výraznému omezení studia – výuka musí probíhat v homogenních skupinách, tzn., že se jednotlivé třídy nesmí prolínat. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením vzdělávacího programu. O způsobu výuky cizích jazyků a volitelných předmětů vás budou informovat vyučující daného předmětu na své první hodině. O další organizaci výuky budete informování vašimi třídními učiteli na začátku 1. vyučovací hodiny ve středu 25. listopadu.

Ve všech prostorách školy (včetně tříd) platí povinnost nošení roušek a všichni žáci i zaměstnanci školy budou ve zvýšené míře dodržovat hygienická opatření. Každý z maturantů bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení použité roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné pouze při konzumaci jídla nebo pití nápojů o přestávce v učebně. O přestávkách a jednou během hodiny bude probíhat větrání vnitřních prostor.

Prosím všechny o pochopení, trpělivost a toleranci při zvládání dalších mimořádných organizačních opatření a komplikací. Přeji všem žákům, jejich rodinám i nám vyučujícím, kteří jsme i nadále připraveni zajišťovat maximálně profesionální prezenční i distanční výuku, pevné zdraví a optimistickou mysl.