Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji


  Vyvěšeno dne 28.02.2024    Aktualitu zveřejnil:  Filip Jano


Od listopadu do ledna na sušickém gymnáziu probíhal projekt Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji. Výuka probíhala formou deseti devadesátiminutových bloků v laboratoři fyziky a učebnách informatiky na Gymnáziu v Sušici. Úvodní hodina byla informativní, následovala dvě měření z fyziky, čtyři bloky věnované informatice, opět dvě měření z fyziky a poslední hodina byla zaměřena na demonstrativní pokusy z fyziky. Nechybělo závěrečné shrnutí a předání upomínkových předmětů. Cílem projektu bylo posílení kompetencí k učení a pracovních kompetencí uskutečněných v odborné učebně fyziky Gymnázia Sušice při práci se stavebnicí Boffin, v počítačové učebně při činnostech souvisejících s 3D modelováním, porozumění chování robotů, jejich programování, dále ovládání dronů a zpracování jejich záznamů při letu. Výuky se zúčastnili žáci a žákyně osmých a devátých tříd ze ZŠ Lerchova a ZŠ Masarykova v Sušici. Všichni projevovali velký zájem o danou problematiku, rozšířili své znalosti a dovednosti v oborech fyzika a informatika.