Stříbrné medaile z okresního kola DO


  Vyvěšeno dne 24.01.2023    Aktualitu zveřejnil:  Libuše Chalupková


Minulý týden se v Klatovech uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Své historické znalosti z československých dějin v širších evropských a světových souvislostech v období 1945-1992 přijelo v I. kategorii (ZŠ) předvést téměř 40 žáků. Na krásném druhém místě se umístil žák kvarty Kryštof Tykal. Žáci Pavel Hejplík (IV.A) a Gabriel G. Muňoz (III.A) se stali úspěšnými řešiteli. Pavel skončil na děleném 8.-9. místě a Gabriel na místě 15.

Ve II. kategorii (SŠ) své znalosti dějin ze stejného období předvedli studenti oktávy a čtvrtého ročníku. Student Tomáš Falešník (VIII.A) si z Klatov odvezl stříbrnou medaili. Studenti František Prášek (VIII.A) a Štěpán Urban (4.A) se stali úspěšnými řešiteli na 5. a 6. místě.

Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy, oceňujeme zájem o historii.

Přejeme další velké úspěchy.

L. Chalupková