Okresní kolo Dějepisné olympiády


  Vyvěšeno dne 22.01.2024    Aktualitu zveřejnil:  Libuše Chalupková


Minulý týden se v Klatovech uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. V kategorii ZŠ se ze školního kola do okresu probojovali Barbora Staňková a Ema Marie Šírková z kvarty, Damián Marinčin ze sekundy. V Klatovech největšího úspěchu dosáhla Ema, která skončila těsně pod stupni vítězů se ztrátou 3 bodů na první místo. Barča i Damián se stali úspěšnými řešiteli.

V kategorii SŠ naše gymnázium reprezentovali Edward Jaroš z kvinty, Kristýna Rudová ze sexty a Anna Dohnalová ze čtvrtého ročníku. Krásné třetí místo vybojovala Kristýna, chyběly opět tři body na vítěze. Anička nasbírala potřebný počet bodů k úspěšnému řešiteli. Velká gratulace!

A v jaké oblasti historie letos žáci předváděli své znalosti? Tentokrát vše bylo tematicky zaměřeno na středověké dějiny – „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“. Všem účastníkům děkujeme za projevený zájem o historii a reprezentaci. Ať se vám i v dalších soutěžích daří!

L. Chalupková, Z. Keilová