Mimořádné opatření od 14. 10. 2020


  Vyvěšeno dne 13.10.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


Účast na distanční výuce je ze zákona povinná, řídí se pokyny jednotlivých vyučujících a žáci mohou být klasifikováni. Žádám rodiče a zletilé žáky, aby i nadále případnou nepřítomnost žáků ve výuce omlouvali třídním učitelům, kteří povedou evidenci docházky dle platného školního řádu a jeho dodatků prostřednictvím dosud užívaných komunikačních kanálů.

Žáci mají možnost během distanční výuky odebírat oběd, ale je nutné si je znovu přihlásit, neboť byly hromadně odhlášeny (viz stránky jednotlivých škol). Obědy ve školních jídelnách je možné odebírat pouze v pro nás vyhrazených časech:

  • ZŠ Lerchova: žáci chodí zadním vchodem v době 11.00–11.30 hod.

  • SOŠ Sušice: žáci chodí do výdejny v Poštovní ulici v době 11.15–11.45 hod.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 distanční výuka neprobíhá, MŠMT vyhlásilo „covidové volno“, které přechází v podzimní prázdniny.

Přeji všem žákům a jejich rodinám co nejméně zdravotních i jakýchkoliv jiných komplikací a věřím, že se od 2. 11. 2020 již opět budeme potkávat při tradiční prezenční výuce.