Od mikrosvěta do makrosvěta


  Vyvěšeno dne 22.02.2023    Aktualitu zveřejnil:  Karel Kolář


V pondělí 20. února jsme ve Smetanově sále přivítali pana prof. Jiřího Chýlu, CSc., který pracuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR a zabývá se fyzikou elementárních částic a popularizací fyziky. Během přednášky nazvané Od mikrosvěta do makrosvěta se naši žáci (žáci septimy, oktávy, třetího a čtvrtého ročníku) dozvěděli současné poznatky o vzniku a vývoji vesmíru. Pozoruhodným rysem soudobé fyziky je velmi úzká souvislost mezi zákonitostmi mikrosvěta (svět elementárních částic, z nichž se skládají atomy) a vznikem, vývojem i současným stavem vesmíru.