Náhradní výuka


  Vyvěšeno dne 12.03.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Vyučující budou svým žákům průběžně zadávat úkoly samostudia (prostřednictvím systému Bakaláři, webových, FB stránek, příp. jiným způsobem) a následně budou tyto úkoly hodnotit. Je proto povinností všech žáků být se svými vyučujícími v kontaktu a úkoly plnit.