Maturitní písemné práce


  Vyvěšeno dne 27.03.2022    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Maturitní písemky proběhnou v termínech zveřejněných na stránkách školy v sekci "Maturity".

Přihlášení žáci se dostaví nejpozději v 8.15 hod. do příslušných učeben podle seznamu, který bude v tomto týdnu vyvěšen na hlavní nástěnce v 1. patře školy.

Po absolvování písemek příslušný den vyučování pro maturanty končí.