Matematický klokan


  Vyvěšeno dne 26.03.2018    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Po jarních prázdninách proběhla na škole soutěž Matematický klokan pro dobrovolníky napříč všemi třídami. Každý soutěžící vstupoval do soutěže s vkladem 24 bodů a maximální bodový zisk byl 120 bodů v jednotlivých kategoriích. A jaké byly výsledky?

Kategorie BENJAMÍN - Jiří Beníšek II.A  90 bodů ,Silvie Šperlová I.A  88 bodů, Andrea Falešníková I.A  82 bodů

Kategorie KADET  - Kryštof Satorie III.A  88 bodů, Tomáš Falešník III.A  76 bodů, John Joel Novotný III.A  72 bodů

Kategorie JUNIOR -  Jan Rendl 1.A  61 bodů, Tomáš Skolek VI.A  61 bodů, Michal Krouský VI.A  59 bodů

Kategorie STUDENT -  Kristýna Slopovská 3.A  67 bodů, Eliška Kirchnerová 3.A 67 bodů, Prokop Mejstřík VII.A  63 bodů

U každé kategorie jsou uvedeny výsledky s největším bodovým ziskem. Všem uvedeným i všem ostatním studentům blahopřejeme.Konkrétní výsledky jsou u vyučujících matematiky jednotlivých tříd.