Jarní třídní schůzky 2024


  Vyvěšeno dne 03.04.2024    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ve středu 10. dubna 2024 proběhnou na gymnáziu od 15.30 do 17.30 hod. jarní třídní schůzky. Zahájeny budou v kmenových třídách. Informace o studiu a známkách následně získáte u jednotlivých vyučujících. Rada Spolku rodičů se sejde ve 14.45 hod. ve třídě D-Z v 1. patře.

Během třídních schůzek proběhne volba nových členů do školské rady za rodiče a zletilé žáky pro období 2024 - 2027. Volby se konají ve sborovně školy. Čas pro volby bude od 14.00 do 15.30 hod. a od 16.00 do 17.00 hod.

Nezapomeňte s sebou vzít průkaz totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz nebo kartičku ZP). Podle volebního zákona může být vydán volební lístek po prokázání totožnosti voliče. Věřím, že se v hojném počtu zúčastníte jak volby, tak třídních schůzek.

Všichni jste srdečně zváni.