Informace pro uchazeče o studium - Hygienické požadavky u JPZ 2021


  Vyvěšeno dne 26.04.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


K přijímacím zkouškám se dostavte v 8.00 hod., tedy 30 minut před zahájením zkoušek, aby mohly být splněny všechny úkony předcházející zkouškám.

Pro zdárný průběh zkoušek je třeba dodržet tato hygienická pravidla.

Na základě posledních informací ministra zdravotnictví k ochraně dýchacích cest uchazečů při přijímacích zkouškách není povinný respirátor, ale stačí zdravotnická rouška.