Gymnázium nadále fakultní školou PřF UK Praha


  Vyvěšeno dne 21.01.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Přes všechna omezení spojená s nemožností prezenční výuky začal nový rok pro naši školu pozitivně. Přírodovědecká fakulta UK Praha udělila naší škole na další pětileté období (2021-2026) titul „Fakultní škola PřF UK“. Statut “Fakultní škola” Přírodovědecká fakulta uděluje těm institucím, u nichž má přesvědčivé informace o kvalitě výuky přírodovědných předmětů. Intenzivní spolupráce s vysokými školami přispívá k vyšší kvalitě přírodovědného a technického vzdělávání, vyhledávání talentů a intenzivní přípravě na budoucí povolání našich žáků.