ErasmusDays poprvé na gymnáziu


  Vyvěšeno dne 20.10.2021    Aktualitu zveřejnil:  Kateřina Lhotková


Sušické gymnázium se 14. října zapojilo do celosvětových oslav programu Erasmus+ odpolední akcí, na které se na zahradě školy sešli studenti, rodiče, učitelé a zájemci o studium.

Erasmus Days je celosvětová iniciativa, jejímž cílem je zviditelnit projekty realizované v rámci Erasmus+ a informovat o pozitivním přínosu tohoto programu pro všechny zapojené. Pro organizátory akcí je to příležitost sdílet dosažené úspěchy a zkušenosti s kolegy, účastníky projektu i širokou veřejností. Je to také šance představit danou instituci, která je zapojena do atraktivního mezinárodního programu a která je ve své činnosti inovativní a pokroková.

Ačkoli byl čtvrteční den skoupý na sluneční svit, organizátory akce Erasmus Days to neodradilo. Společně se studenty gymnázia připravili zábavné a informacemi nabité odpoledne. Co bylo hlavním cílem setkání, upřesňuje učitelka Kateřina Lhotková: “ Posláním Erasmus Days je informovat studenty o možnostech vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+. My jsme zároveň chtěli této příležitosti využít pro neformální setkání našich studentů, rodičů a přátel školy. Ke krásné budově gymnázia patří i rozlehlá zahrada, která se pro takový účel přímo nabízí. Široké veřejnosti chceme ukázat, co všechno se na naší škole děje a jak šikovní jsou naši studenti.“

Pod stany v zahradě gymnázia byly nachystány pracovní stoly s tzv. world café. “Jedná se o aktivitu, kde se účastníci jedné akce potkají nad tématem či otázkou a každý svým dílem přispívá k nalezení odpovědi. Studenti měli možnost diskutovat třeba nad tím, co jim pomáhá v učení cizích jazyků či jak odbourat strach z neznáma, opustit svou komfortní zónu a vycestovat za zkušenostmi do světa, ” doplňuje Jana Kotalová, regionální koordinátorka Domu zahraniční spolupráce. Ta účastníky u svého stolku informovala o aktivitách Erasmus+ a dalších zajímavých programech, které Evropská unie mladým lidem nabízí.

Část studentů měla na starost občerstvení, které v chladném počasí přišlo vhod. Příjemný hudební podkres zajistilo Obklopeno z.s., milou atmosféru podtrhovali všudypřítomní dobrovolníci ze všech tříd školy a ochotníci ze studentského divadelního spolku Bezejména.

Významnou částí akce byla soutěž. Studenti z každého ročníku si pro soutěžící připravili nevšední a kreativní úkoly, tematicky spojené se sušickým gymnáziem. Výherci byli vylosováni na závěr akce, a to přímo ředitelem sušického gymnázia, panem Ivanem Kratochvílem.

První Erasmus Day v Sušici se povedl. Podle čeho tak soudíme? Podle toho, že jsme viděli zahradu plnou lidí, pod stany s tematickými otázkami čilé hemžení a u stánku s občerstvením spokojené tváře. Doufáme, že se jednalo o akci, která si v kalendáři sušického gymnázia, jeho studentů, učitelů i u široké veřejnosti najde své místo i napřesrok.

Fotografie z akce