Projekt Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji


  Vyvěšeno dne 07.02.2023    Aktualitu zveřejnil:  Filip Jano


Od listopadu do ledna na sušickém gymnáziu probíhal projekt Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji. Výuka probíhala formou deseti devadesátiminutových bloků v laboratořích chemie, fyziky a učebnách informatiky na Gymnáziu v Sušici. Úvodní hodina byla informativní, následovala dvě měření z chemie, čtyři fyzikální měření, dva bloky věnované informatice a poslední hodina byla zaměřena na pokusy z fyziky. Nechybělo závěrečné shrnutí a předání upomínkových předmětů. Ve fyzikální části žáci měřili proud a napětí ve stejnosměrných obvodech, pracovali se stavebnicí Boffin. Z dílů sestavovali elektronické obvody a pozorovali činnost různých součástek a zařízení. V chemii se žáci věnovali kalorimetrickému stanovení koncentrace roztoků, kovovým stromům a elektrolýze. V rámci prvních dvou hodin informatiky si všichni mohli vyzkoušet naprogramovat chytrou domácnost. K dispozici měli micro:bit a potřebné senzory, aby si zkusili sestavit a naprogramovat alarm, samozavlažovací sytém květin, klimatizaci, dokonce si vyzkoušeli sestavit alkoholtester. V rámci druhého společného setkání v informatice měli za úkol naprogramovat pohyb Sphera pro průjezd po rampách a můstcích, včetně freestylu. Zkoušeli i programovat pohyb tak, aby Sphero automaticky projelo slalom nebo srazilo všech deset kuželek na "bowlingové dráze". Výuky se zúčastnili žáci a žákyně osmých a devátých tříd ze ZŠ Lerchova a ZŠ Masarykova v Sušici. Všichni projevovali velký zájem o danou problematiku, rozšířili své znalosti a dovednosti v oborech fyzika, chemie a informatika.