Dějepisné úspěchy na konci listopadu


  Vyvěšeno dne 04.12.2018    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Vynikajícího výsledku v Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR dosáhli studenti septimy A. Darina Morongová, Alena Sýkorová a Jan Tomas se v prestižní soutěži v Chebu 22. 11. 2018 umístili na celkovém 18. místě.

Do vyhlášeného XXVII. ročníku soutěže se přihlásilo 286 tříčlenných týmů a do chebského finále se probojovalo 75 družstev. Tematicky byl tento ročník zaměřen na studium dějin v období let 1968 – 1977.

Studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy i Plzeňského kraje.

 

Studenti nižšího gymnázia (tercie A a kvarta A) se zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Tematické zaměření 48. ročníku bylo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Vítězem se stal T. Falešník z kvarty A. Automaticky postupuje do okresního kola. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali ze třídy kvarty A – J. Novotný, M. Fornousová, A. Pivetz,  R. Vastl, F. Prášek, K. Satorie a ze třídy tercie A – E. Káňová, J. Beníšek, J. Vaník a M. Holečková.

Gratulujeme a přejeme štěstí v okresním kole.