Dějepisná olympiáda


  Vyvěšeno dne 17.01.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Okresního kola se v kategorii SŠ dále zúčastnili Tomáš Falešník (V.A), John Joel Novotný (V.A) a Klára Staňková (VI.A). Všichni se stali úspěšnými řešiteli. Blahopřejeme.