Česko-německý projekt


  Vyvěšeno dne 04.06.2019    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

První den jsme strávili v Sušici. Žáci navštívili lanové centrum v Offparku a zúčastnili se jazykové animace a motivačních aktivit, které se uskutečnily v „Prostoru“ Oblastní charity Sušice. Společný den jsme zakončili kulturním programem v komunitním centru „Káčko“.  

Další den jsme si prohlédli Muzeum lega a Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře. Naše cesta vedla dále do Prahy. Zde jsme zúčastnili skvělého představení černého divadla s názvem „Malý princ dnes“.    

Poslední den nás čekala orientační procházka s průvodcem po Praze. Navštívili jsme nejzajímavější místa v centru, vyfotografovali jsme se u Lennonovy zdi a napsali na ni na památku vzkaz od tercie A.

Z projektu si žáci odnesli spoustu zážitků a nových poznatků, získali nové kamarády a zvládli s nimi komunikovat v cizím jazyce. Projekt se všem účastníkům velmi líbil, ocenili pestrost a zajímavost aktivit, které byly do programu zařazené.

Projekt se konal s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti a s finanční podporou Dispozičního fondu – Cíl 3 (ČR – Bavorsko).