FLL 2013 – Stromy


Výzkumný projekt "Stromy v našem městě" v rámci soutěže First Lego League 2013

LogoTým studentů tercie a kvarty s názvem G.P.S. se zapojil do soutěže First Lego League. Jedná se o celosvětovou robotickou a přírodovědnou soutěž, která se snaží zpřístupnit studentům svět vědy a techniky. Soutěž se skládá ze dvou částí - robotické a výzkumného úkolu, kde si každý tým v rámci daného tématu zvolí problém, prozkoumá jej a navrhne jeho inovativní vylepšení nebo nové řešení. Výsledky své práce pak studenti na soutěži představí porotě během pětiminutové kreativní prezentace.

LogoNaši studenti zvolili téma Stromy, protože všechny živly prověřují zdraví i vitalitu stromů.

Po besedě s arboristou Ing. Janem Spěváčkem, jsme zjistili, že stromy jsou krásné, vyrábí kyslík, zadržují vláhu, zpevňují půdu, jsou domovem živočichů, poskytují blahodárný stín...

Ale – je tu i celá řada problémů (dřevokazné houby, trhliny s hnilobným výtokem, podélně prasklé kosterní větve…). Silný vítr a velká voda odhalí snadno slabá místa stromů. Poškozené, či podmáčené stromy ubližují lidem a ničí jejich majetek. Proto při živelných pohromách slyšíme v televizních relacích velmi neradostné zprávy. Města s rozsáhlou vegetací by potřebovala, aby každý rok vypracoval dendrolog posudek na každý vzrostlý strom.

Rozhodli jsme se prozkoumat sušickou vegetaci. Sledujeme stav kmenů, korun, listů… Podezřelé stromy označujeme na mapě města, kterou předáme řediteli SULESU Petru Málkovi. Námi vytipované stromy posoudí odborník.

Stromy jsou okrasou i plícemi měst. „Vydechují“ kyslík a „vdechují“ oxid uhličitý. Jeden větší strom dává čistý vzduch nejméně deseti lidem. Zvyšují vzdušnou vlhkost, zachycují prach, hluk, poskytují stín… Stromy jsou jedním z nejmocnějších symbolů lidstva. Jsou výrazem sjednocení tří říší – nebeské, pozemské a vodní. Stromy jsou uctívány ve všech částech světa. Věčně zelené stromy symbolizují dlouhověkost a nesmrtelnost, opadavé pak obrodu a znovuzrození.

Lidé stromy obdivují – mají tři biologické zvláštnosti – vysoký vzrůst, stabilní a pevné biologické vegetační ústrojí a dlouhou životnost. (Když klíčila semena nejstarších, dosud žijících sekvojovců, končila v Evropě doba bronzová… ale nejstarší stromy planety jsou zakrslé borovice osinaté – prokázaný věk je 4700 let.) Průměrná životnost buků a smrků je 200–300 let. Staré lípy a duby žijí za příznivých podmínek i 500 let – byly svědky mnoha událostí.

V naší krajině není mnoho starých dřevin – často dochází k přirozenému, ale často i k zbytečně předčasnému ukončení života stromů. Stromy musíme chránit a pomáhat jim – je-li poškozený strom včas správně ošetřen, má ještě velkou šanci na dlouhý život.<< Zpět na starší projekty