Partnerství 2012–2013


Logo„Politische, kulturelle sowie wirtschaftliche Gegensätze und Gemeinsamkeiten in Bayern entdecken“


Projekt byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.


„Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti finanční prostředky ve výši přibližně 45 milionů na zhruba 7 500 projektů.“

Cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi oběma partnerskými školami, získání nových poznatků z historie i současnosti, rozvoj řečových dovedností v cizích jazycích, získání povědomí o možnosti studia, stáží a profesního uplatnění v Bavorsku.

Hlavní část projektu proběhla v hlavním městě Bavorska v Mnichově, který představuje moderní, atraktivní a multikulturní město, které zároveň nabízí mnoho významných a zajímavých pamětihodností. Účastníci projektu měli také možnost navštívit Bavorský zemský sněm, nahlédnout do zákulisí filmových studií Bavaria i firmy BMW, která při výrobě automobilů využívá nejmodernější technologie a je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Bavorsku.<< Zpět na starší projekty