G-learning


Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání | Gymnázium Sušice - Gate of learning

Gymnázium Sušice uspělo v rámci výzvy Plzeňského kraje - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1 z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem na zvyšování kvality výuku na nižším stupni víceletého gymnázia.

Projekt byl zahájen 25. března 2010 a trval do 30. června 2012. Partnerem projektu je Město Sušice. Do roku 2017 probíhají aktivity v rámci udržitelnosti projektu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky v nižších ročnících osmiletého studia na Gymnáziu v Sušici především cestou zatraktivnění hodin, udržením pozornosti žáků jejich větším zapojením do vyučovacího procesu, zvýšením podílu pracovních činností a skupinové práce a vytvořením podmínek pro zavedení a využívání inovativních vyučovacích metod a forem práce s využitím digitálních technologií.


Nejdůležitější aktivity projektu

  • Vytvoření sad výukových materiálů
  • Projektové dny
  • Konference pro učitele sušického regionuLogo
<< Zpět na starší projekty