Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ


Gymnázium Sušice se zapojilo v projektu s názvem Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ, který zaštiťuje Pedagogická Fakulta ZČU v Plzni. Projekt realizují katedry biologie, chemie a fyziky FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s učiteli základních a středních škol. Projekt je založen na rozvoji experimentální činnosti na základních a středních školách.

  • Název projektu: Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŚ a SŠ
  • Zkrácený název projektu: Experiment v enviro výuce ZŠ a SŠ
  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.12/04.0009
  • Doba realizace projektu: 01.12.2011 – 31.01.2013
  • Výzva: OP VK - GP - oblast podpory 1.1
  • Oficiální stránky projektu: www.enviroexperiment.cz

Projekt na sušickém gymnáziu probíhal v předmětu chemie a odpovědnou osobou za jeho realizaci byl Mgr.Radovan Sloup.


Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, tj. v oblasti podpory 1.1. Snaží se zpřístupňovat přírodovědné učivo experimentální a badatelskou cestou. Od jiných projektů zaměřených na vzdělávání žáků se však zásadně liší - Je veden v linii přes jejich učitele, kteří jsou nejdříve proškoleni a pak získané vědomosti a dovednosti zavádí do výuky na svých školách.<< Zpět na starší projekty