Projekt Comenius - multilaterální partnerství škol


Möglichkeiten der Kooperation zwischen der Tourismusbranche und Schule in Bezug auf Gesundheit und Sport im europäischen Vergleich


    LogoLogo
  • Realizace projektu: 1. 9. 2010 – 30. 6. 2012
  • Pracovní jazyk: němčina
  • Projekt je financován z grantu EU


Obsah cíle projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení spolupráce mezi školami a sportovními a turistickými zařízeními, která se nacházejí v dosahu škol, a na porovnání rozdílných podmínek v jednotlivých zemích. Jedním z cílů projektu je posílení zájmu žáků o zdravý životní styl, který by měl zahrnovat určité sportovní nebo pohybové aktivity, ale také zdravější stravovací návyky. Jednotlivé etapy projektu s sebou přinášejí i mnoho dalších významných aspektů, které budou mít pro účastníky pozitivní přínos. Získají zkušenosti s týmovou mezinárodní spoluprací, prohloubí své znalosti cizích jazyků, naváží nová přátelství.


Závěrečný výstup

Společná mezinárodní kniha, která obsahuje veškeré příspěvky vzniklé během partnerské spolupráce škol.