Zprávy z gymnázia


  Vyvěšeno dne 10.02.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Sušické gymnázium bude pro školní rok 2020/2021 otevírat jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia. V současné době probíhají na půdě školy přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Vedení školy kvituje značný zájem budoucích žáků gymnázia. Jejich účast na těchto kurzech je jistě ku prospěchu věci.

V brzké době se budou všichni žáci 9. tříd a někteří žáci 5. tříd základních škol rozhodovat, jak a kde ve studiu pokračovat. Nejzazší termín odevzdání přihlášek je pondělí 2. března. Proč by to mohlo být právě sušické gymnázium?

Protože přináší kvalitní středoškolské vzdělání se všeobecným rozhledem. Protože velmi dobře připravuje žáky pro vysokoškolské studium. Každým rokem jich totiž více než 90% na vysokých školách ve studiu pokračuje.

Protože umožňuje žákům v posledních dvou letech studia profilovat se výběrem z volitelných předmětů.

Protože přináší možnost studovat alespoň 1 rok na gymnáziu ve Spolkové republice Německo a nabízí účast i v dalších zahraničních projektech, jako je např. Erasmus.

Protože pořádá celou řadu poznávacích exkurzí, zájezdů do divadel a výletů.

Protože nabízí žákům podílet se na řadě školních i mimoškolních akcí, tím žáci získávají další cenné zkušenosti (Pohádky, Čarodějnice, Majáles, Charita....).

Protože poskytuje žákům v průběhu studia osvojení základních sportovních dovedností na lyžařském, cyklistickém a vodáckém kurzu. Protože je škola moderně vybavena.

Protože v příjemném prostředí panuje i příjemná atmosféra.

Protože gymnázium umožňuje studovat žákům ze Sušice a blízkého okolí v podstatě v místě bydliště, žáci nemusejí nikam daleko dojíždět a ztrácet čas a peníze.

Mgr. Ivan Kratochvíl
ředitel školy