Zahájení školního roku


  Vyvěšeno dne 31.08.2019    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Zahájení nového školního roku je v pondělí 2. září 2019 v 8:10 hodin v kmenových třídách. V 9:00 pak následuje slavnostní zahájení ve Smetanově sále. Bližší pokyny k organizaci a umístění učeben najdete na hlavní nástěnce školy v prvním patře. Po vyřešení třídních záležitostí vyučování dopoledne končí.

V úterý končí vyučování po čtvrté vyučovací hodině. Informace o organizaci úterního vyučování najdete na hlavní nástěnce školy. Od středy se vyučuje ve všech třídách podle stálého rozvrhu. Informace o rozvrhu sdělují třídní učitelé první den školy.

Studenti se zatím nepřezouvají a vstupují do budovy hlavním vchodem.

Informace pro nastupující ročníky:

Učebna primy osmiletého studia je v přízemí budovy a učebna prvního ročníku čtyřletého studia ve druhém patře školy. V každém patře najdete také orientační plán Gymnázia. Studenti se nepřezouvají a pro vstup do školy využijí hlavní vchod.

Vstup do gymnázia je elektronicky zabezpečen biometrickou čtečkou. Přístup do školy je možný přes tzv. "otisk prstu" nebo čipovou kartu (forma výpujčky za cenu vratné zálohy ve výši 100 Kč). Žáci obdrží ve škole lístek, na kterém jejich rodiče zvolí formu přístupu, kterou pro své dítě preferují.      

Informace o chodu školy, rozvrh na další den, přidělení šatních skříněk, učebnicích, apod. sdělí žákům jejich třídní učitel. 

Obědy pro naše studenty jsou zajištěny ve školní jídelně ZŠ Lerchova.  Bližší informace ohledně objednávání obědů najdete přímo na webu ZŠ Lerchova ulice .