Žáci ZŠ TGM opět na gymnáziu


  Vyvěšeno dne 28.01.2019    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

V rámci "Motivace pro technické vzdělávání Plzeňského kraje" se i v tomto školním roce uskutečnil projekt tentokrát pod názvem Elektřina prakticky s Boffinem a základy počítačové grafiky,který byl založen na spolupráci Gymnázia Sušice a ZŠ TGM Sušice v přírodovědné oblasti. Zaměřil se na rozšíření výuky Elektřina a polovodiče ve fyzice a na zpopularizování předmětu informatika.Čtyři dvouhodinové lekce probíhaly v učebně fyziky a stejný počet dvouhodinových lekcí se uskutečnil v učebně informatiky. Žáci ZŠ pracovali se stavebnicí Boffin při praktické fyzikální činnosti a v rámci informatiky se zaměřili na činnosti související s úpravou fotografií a práci s vektorovým grafickýcm programem Corel.

Absolventi ( žáci posledních ročníků ZŠ TGM ) projekt hodnotili kladně a vřele ho doporučují všem dalším spolužákům,kteří se zajímají nejen o  přírodovědné předměty,ale i těm , kteří se chtějí seznámit s prostředím gymnázia.