Výuka od pondělí 24.5.2021


  Vyvěšeno dne 21.05.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


V pondělí 24. května se vrací do školy i všichni žáci vyššího gymnázia. Vyučovat se bude v plném profilu podle stávajícího rozvrhu.

Z důvodu adaptace nově příchozích žáků, navození příjemné školní atmosféry a klidného přechodu z distanční výuky na prezenční, se nebudou žáci vyššího gymnázia první týden písemně ani ústně zkoušet.

Povinné testování antigenními testy bude probíhat pouze jednou týdně, vždy v pondělí na začátku první vyučovací hodin. V pondělí 24. května jej provedou třídní učitelé, následně vždy vyučující první pondělní hodiny. Pro žáky i zaměstnance školy nadále platí nutnost dodržovat základní hygienická opatření, ve všech vnitřních prostorách se chránit respirátorem nebo rouškou.

Obědy ve školní jídelně si je nutné do pátku 21.5.2021 přihlásit.

Od pondělí 24.5. do středy 26.5.2021 budou probíhat ve 2. patře školy písemné maturitní zkoušky. Prosím všechny žáky o ohleduplné chování.