Výběr seminářů


  Vyvěšeno dne 07.04.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Žáci sexty a druhého ročníku volí dva semináře, žáci septimy a třetího ročníku si již ke dvěma letos navštěvovaným seminářům volí třetí. Výběr si předem velice pečlivě promyslete a teprve pak vyplňujte!!! Vaše přihlášení je závazné a nemůžete je sami znovu dodatečně měnit. O výsledku volby a počtu skutečně otevřených seminářů Vás budeme informovat.