Volby do školské rady - kandidátka


  Vyvěšeno dne 14.11.2017    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Ve středu 29. 11. 2017 proběhnou během třídních schůzek volby členů nové školské rady. Volby se konají ve sborovně školy. Čas pro volby bude od 14.00 do 15.20 hod. a od 16.00 do 18.00 hod. Za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků bylo navrženo 10 kandidátů (seznam kandidátů najdete zde).
Školskou radu gymnázia tvoří celkem 6 členů: 2 zástupci zřizovatele, kteří jsou jmenováni Plzeňským krajem, 2 zástupci pedagogů, kteří budou zvoleni pedagogickým sborem, a 2 zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků.
Podrobné informace o průběhu voleb obdržíte v následujících dnech. Srdečně zvu všechny rodiče a naše plnoleté žáky.

Vyvěšeno 14. 11. 2017                                                                            Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel gymnázia