Úřední hodiny na gymnáziu


  Vyvěšeno dne 05.08.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Úřední hodiny o prázdninách: každou středu 9 - 12 hodin.

Podrobné informace o Seznamovacích kurzech pro nové žáky, cyklistickém kurzu pro žáky VI.A a 2.A a další informace spojené se školním rokem 2021/2022 budou zveřejněny na webu školy poslední týden v srpnu.