🙋Seznamovací kurz primy a 1.A 2021


  Vyvěšeno dne 19.09.2021    Aktualitu zveřejnil:  Kristýna Holečková


Ve dnech 4. – 6. 9. se noví studenti osmiletého a čtyřletého gymnázia vydali na horskou chatu Cihelny na Zadově, aby se seznámili s novými spolužáky a třídními učiteli. Po úvodním kreativním definování svých očekávání a obav si stanovili pravidla třídy a hráli seznamovací hry. Při aktivitách zaměřených na týmovou spolupráci, komunikaci a důvěru získali své první společné zážitky. Celý kurz se vydařil, počasí nám přálo a užili jsme si spoustu zábavy při Hutututu, bojovce, večerní taneční zábavě i výšlapu k meteorologické stanici Churáňov zakončeném sladkou odměnou v kavárně.

A jak kurz hodnotili sami studenti? Nikdy bych nevěřil, že se za tři dny dokážeme stmelit a tak pěkně si sedneme. Kdybych měla jedno kouzelné přání, přála bych si tu zůstat celý týden. Naše třída je perfektní!