Projektový den Čím bych mohl být


  Vyvěšeno dne 02.02.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


..

Naše první zastávka byla na sušické radnici. Pan tajemník Novák nás provedl všemi odbory městského úřadu, navštívili jsme i kancelář starosty.

Dalším cílem byl projekční ateliér Šumavaplán. Majitel ateliéru, pan architekt Lejsek, nás seznámil s tím, jaké stavby projektují a co všechno je třeba změřit, spočítat, navrhnout a ohlídat.

Třetím místem, které jsme měli možnost poznat, byla pedagogicko-psychologická poradna. Paní Kramlová nám představila práci speciálního pedagoga. Vysvětlila nám, že poradenská služba je určena už i předškolákům, že se zde pracuje s žáky se speciálními potřebami, například s dysgrafiky a dyslektiky, a že nám mohou pomoct například i s výběrem povolání.

Odpoledne jsme pak navštívili kulturní centrum Sirkus. Jeho ředitel, pan Sedlecký, mluvil o budovách a institucích, které centrum spravuje, například kino, galerie, sokolovna nebo Káčko a knihovna. 

Projektový den se nám velmi líbil. Udělali jsme si představu o různých povoláních a můžeme začít přemýšlet, kde by se nám líbilo v budoucnu pracovat. Jak napsal Jan Amos Komenský, je třeba vybírat srdcem.