Připomenutí – volby do školské rady 2024


  Vyvěšeno dne 05.04.2024    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ve středu 10. dubna 2024 proběhnou během jarních třídních schůzek ve sborovně školy (1.patro) volby členů nové školské rady (podrobné informace najdete zde). Čas pro volby bude od 14.00 do 15.20 a od 16.00 do 17.00 hod. Za zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků byli navrženi 4 kandidáti (seznam kandidátů najdete zde).

Školskou radu gymnázia tvoří celkem 6 členů: 2 zástupci zřizovatele, kteří jsou jmenováni Plzeňským krajem, 2 zástupci pedagogů, kteří budou zvoleni pedagogickým sborem, a 2 zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků.

Srdečně zvu všechny rodiče a naše plnoleté žáky. Nezapomeňte s sebou vzít průkaz totožnosti (OP, pas, řidičský průkaz nebo kartičku ZP). Podle volebního zákona může být vydán volební lístek po prokázání totožnosti voliče. Věřím, že se v hojném počtu zúčastníte. Jste srdečně zváni.