Žádost o přijetí a přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny


  Vyvěšeno dne 07.04.2022    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Týká se uchazečů,

• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazují se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

• kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak.

Možnosti studia na SŠ

Žádost o přijetí ke studiu na gymnáziu v letošním roce (od úterý 19. dubna).

V případě žáků Ukrajiny z 9. třídy, kteří chtějí od září studovat na gymnáziu, je nutno do 5. 4. 2022 podat přihlášku ke studiu. Do čtyřletého studia budou přijati po složení přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky se konají pouze z matematiky (navýšení časového limitu o 25 %).

Přijímací zkouška z českého jazyka se nekoná. Úroveň českého jazyka bude ověřena pohovorem v den konání přijímacích zkoušek.

Na zadní straně přihlášky je třeba uvést volbu jazyka, v němž bude zadána zkouška z matematiky (ukrajinština, čeština, angličtina). Tuto volbu je třeba vyplnit v kolonce „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“.

Dosažené vzdělání je třeba doložit příslušným vysvědčením, případně ho lze nahradit čestným prohlášením. To musí obsahovat údaje o jednotlivých předmětech a počtech dosažených bodů.

Pozvánka k přijímacím zkouškám bude uchazečům zaslána elektronicky.

Příručka pro rodiče - v českém jazyce.

Příručka pro rodiče - v ukrajinském jazyce. ([ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ[]