Organizace výuky s platností od 4. ledna 2021


  Vyvěšeno dne 30.12.2020    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Z důvodu nařízení vlády ČR a v návaznosti na rozhodnutí MŠMT přechází všechny třídy naší školy od pondělí 4. ledna 2021 až do odvolání na distanční výuku.

Všichni žáci školy stravující se v jídelně ZŠ Lerchova mají obědy odhlášeny.

Dovolte, abych na sklonku roku 2020 vám všem popřál především pevné zdraví a dostatek optimismu v roce příštím.