Okresní kolo Pythagoriády


  Vyvěšeno dne 28.11.2022    Aktualitu zveřejnil:  Vilemína Hraničková


Dne 22.11.2022 proběhlo v DDM Klatovy okresní kolo Pythagoriády. Z gymnázia se do okresního kola úspěšně probojovalo 10 studentů z I.A – IV.A. V kategorii 7. ročník krásné druhé místo získala Berta Březinová. Mezi další úspěšné řešitele okresního kola patří také Jan Krulec a Věrka, oba z I.A. Dík za úspěšnou reprezentaci školy patří také ostatním studentům - P. Svobodovi, K. Úlovcovi, J. Pavelcovi, J. Koubovi. A. Vaňkové, D. Marinčinovi a K. Svobodové.