Meteorologie v praxi


  Vyvěšeno dne 08.11.2023    Aktualitu zveřejnil:  Martin Ulč


Den před podzimními prázdninami vyrazily dvě třídy sušického gymnázia na celodenní zeměpisnou exkurzi na Šumavu. Studenti si prohlédli meteorologickou stanici na Churáňově, navštívili geologickou expozici na Rokytě a krátce prošli také Jezerní a Chalupskou slať.

Na Churáňově se studenti zblízka seznámili s řadou užívaných měřících přístrojů a poslechli si velmi zajímavé povídání o počasí a o změnách klimatu.