Krajské finále Kontext Aj


  Vyvěšeno dne 30.01.2023    Aktualitu zveřejnil:  Jitka Babková


V pátek 13. ledna 2023 se dvě studentky našeho gymnázia zúčastnily finále soutěže Kontext zaměřené na porozumění odbornému textu v anglickém jazyce. Tuto soutěž již čtvrtým rokem pořádala pro gymnázia v Plzeňském kraji Západočeská univerzita v Plzni. V kategorii I.A nás reprezentovala Amálie Zelená z kvinty, v kategorii I.B Lucie Bauchová ze 4.A. Amálka se probojovala až do ústního kola a nakonec přivezla krásné páté místo. Gratulujeme! Foto ![zde](/storage/app/media/_Ucitele/Babkova/IMG_20230113_104625.jpg).