Den otevřených dveří v učebně D/Z


  Vyvěšeno dne 07.10.2021    Aktualitu zveřejnil:  Martin Ulč


V úterý 5.10. proběhl v učebně dějepisu a zeměpisu den otevřených dveří pro studenty gymnázia.

Studenti si mohli prohlédnout staré učebnice zeměpisu z doby Rakouska Uherska, z první republiky, protektorátu a padesátých let. Vyzkoušeli si práci se sto let starým školním mikroskopem, prohlédli sbírky hornin, k vidění byly vojenské atlasy z 60. let, velkoformátové reprodukce nejstarších map Čech, střepy z pravěkých nádob, staré diapositivy z Běloruska, Ázerbajdžánu a z Alp, staré atlasy, také německé, ruské a nizozemské zeměpisné učebnice a mnoho dalších pokladů, které v kabinetu a v učebně chováme.

Děkuji studentům za hojnou účast a za poskytnutí fotografií z akce.