👨‍🔬 Den netradiční výuky chemie na gymnáziu


  Vyvěšeno dne 10.04.2024    Aktualitu zveřejnil:  Kristýna Holečková


Překvapením pro studenty vyššího gymnázia byla forma výuky chemie ve čtvrtek 4. dubna. Zcela nečekaně proběhla v režii dvou lektorů z pražské VŠCHT. Témata obsáhla genetiku v chemickém semináři, světlo v chemii a energii v chemii v prvním a druhém ročníku a příslušných ročnících osmiletého studia. Hodiny byly proloženy zajímavými pokusy, vazbami na každodenní život a také novou legislativu EU. Studenti hodnotili výuku pozitivně, převážně „za jedna“.