Dějepisná olympiáda - krajské kolo


  Vyvěšeno dne 29.03.2023    Aktualitu zveřejnil:  Zdeňka Keilová


Ve dnech 27. a 28. března 2023 se studenti Gymnázia Sušice zúčastnili krajského kola Dějepisné olympiády v Plzni. Kryšof Tykal z kvarty i Tomáš Falešník z oktávy obsadili 15. místa ve svých kategoriích. Gratulujeme a děkujeme za zájem o historii.