Aktuální informace k výuce od 7. 12. 2020


  Vyvěšeno dne 02.12.2020    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Od pondělí 7. prosince nastupují k výuce i žáci zbylých tříd vyššího gymnázia (VG). Kromě maturitních ročníků bude prezenční studium probíhat formou rotační výuky. Cílem rotační výuky je snížení počtu žáků přítomných ve škole. Třída, která nedochází na prezenční výuku, pokračuje ve studiu stávajícím distančním způsobem. Jak dlouho tento způsob vydrží, není schopen nikdo předpovědět. Všichni věříme, že situace se bude vyvíjet příznivě a výuka se brzy navrátí k plnohodnotné prezenční formě bez "rotačního" omezení. V okamžiku, kdy budou zpřístupněné další informace týkající se vzdělávání, budete informováni prostřednictvím webových stránek, případně Bakalářů. Tento systém výuky platí od 7.12.2020 do odvolání. Žáci v prezenční formě výuky mají nárok na stravu.

VÝUKA V TÝDNU 7. - 11. 12. 2020 (dle platných opatření "rotačně"):

prezenční výuka ve škole dle rozvrhu pro třídy:

 • PRIMA
 • 1.A + KVINTA
 • 2.A + SEXTA
 • maturitní ročníky pokračují NADÁLE v prezenční výuce

distanční výuka:

 • SEKUNDA, TERCIE, KVARTA
 • 3.A + SEPTIMA

VÝUKA V TÝDNU 14. - 18. 12. 2020 (dle platných opatření "rotačně"):

prezenční výuka ve škole dle rozvrhu pro třídy:

 • SEKUNDA, TERCIE, KVARTA
 • 3.A + SEPTIMA
 • maturitní ročníky pokračují NADÁLE v prezenční výuce

distanční výuka:

 • PRIMA
 • 1.A + KVINTA
 • 2.A + SEXTA

Prezenční výuka probíhá pouze v kmenových třídách s výjimkou dělených hodin (semináře, cizí jazyky, informatika, tělocvik, výtvarná výchova). Hudební výchova bude probíhat bez zpěvu, tělesná výchova bez fyzických aktivit (nahradí je teoretická výuka a vycházky). Více informací vám sdělí třídní učitel a vyučující příslušného „děleného“ předmětu.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO PREZENČNÍ VÝUKU

 • roušky ve všech vnitřních prostorách školy (i ve výuce)

 • pravidelná dezinfekce rukou

 • rozestupy – zejména na chodbách, v šatně a všude mimo kmenovou učebnu

 • minimalizace pohybu po škole - přestávky trávit v kmenové učebně, pohyb o přestávkách pouze na daném patře

 • pravidelné větrání v učebně (také během vyučovací hodiny)

 • vstup do školní jídelny v určeném pořadí, dbát pokynů dozoru, povinně dezinfikovat ruce, dodržovat rozestupy, po dojedění neprodleně nasadit roušku a opustit prostor