3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


  Vyvěšeno dne 15.07.2021    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) pro školní rok 2021/2022.

Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

Přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) do 20. 8. 2021.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 23. srpna 2021. Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 30. srpna 2021.

Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy