3. kolo přijímacího řízení


  Vyvěšeno dne 05.06.2023    Aktualitu zveřejnil:  Ivan Kratochvíl


Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) pro školní rok 2023/2024.

Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

Přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) do 26. 6. 2023.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 30. června 2023.

Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy nejpozději do 10. července 2023.